Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Kurumsal Kimlik kavramı, görsel - işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır ...


İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya neleri sağlar?

Kurumsal KimlikKurumsal Kimlik çalışmasının amacı, kurumların kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini, sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmalıdır. Kurumsal Kimlik Çalışmalarının Amacı:

 1. Firma adının belleklere yerleşmesi
 2. Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.)
 3. Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi
 4. Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi
 5. İlk bakışta rakiplerden ayrılma


Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar.

Firma ve pazar geliştikçe "farkı fark ettirmenin" en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

Kurumsal Kimlik Kapsamındakiler :

  Kurumsal Kimlik
 1. Kurum ve hizmet adı yaratma
 2. Marka kimliği: Marka isminin bulunması, isim haklarının satın alınması, logo tasarımı, logotype tasarımı, logonun farklı alanlarda kullanımı, etikette, reklamda ve benzeri uygulamalarında kullanımı vb. kapsamaktadır.
 3. Web Sitesi Tasarımı ve İşlevselliği
 4. Amblem, logo, logo type tasarımı: Kurum kimliğini oluşturan öğelerde yazı karakteri, ölçekleme sistemi ve kurum renkleri doğru uygulanmalıdır.
 5. Logo ve amblemin değişik malzemeler üzerinde uygulamaları: Örneğin çok değişik kullanım alanları olan tabela ve panolar gibi kurumun kalıcı bir biçimde kamu önüne çıkan görüntülerinde şirket kurumsal kimliğinin yansıtılması.
 6. Mail Gönderme, düzenli olarak müşterilerin takibi ve yeniliklerden haberdar edici gönderilen Mailler ve E-Bültenler.
 7. Google Optimizasyonu, Müşteriler için Google'da ilk sırada gelen firmalar daha güvenilir firmalardır.
 8. Dosya, antetli kağıt, zarf, kartvizit tasarımı: Güçlü ve tutarlı bir kurumsal kimlik sunabilmek için gerekli kurallar ayrıntıları ile belirtilmeli ve ölçü ve renklerinin standart hale getirilmelidir.

Logo Tasarım

Logo Tasarımı Kurumsal Kimliğinizin bizzat bedenidir. İyi bir logo, bir firma için en akılcı ve getirisi olan yatırımdır. "Kaliteli hizmet veren bir firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır" anlayışına dünyanın tüm kurumsal başarı öykülerinde rastlarız. Her yerde kullanabileceğiniz bir kimlik ögesi olup Logo Tasarımı şu özellikleri taşımalıdır:

 1. Sektörde benzersiz olmalıdır.
 2. Maksimum bilgiyi minimum sürede vermelidir.
 3. Mümkün olan en geniş kitle tarafından algılanabilmelidir.
 4. Renk, biçim gibi özellikleriyle firmanızın hizmet ve ürünleriyle ilişkili olmalıdır.
 5. Firmanızın "ruhunu" yansıtmalı, somutlaştırmalıdır.
 6. Bütün yüzey ve boyutlara sorunsuz uygulanabilmelidir.
 7. Farklı yüzey ve medyalara uygulanması aşırı masrafa yol açmamalıdır.
Web Sitesi Başvuru  
Web Sitesi Başvuru  
Web Sitesi Başvuru  
Web Sitesi Başvuru  

Yukarıdaki * alanları gereklidir.